Tak til musik-støtte sponsorer

Nyheder

Nyhedsbrev - 8.juli 2019
Nyhedsbrev 15.dec. 2018 - Julebillet
Medlemsbrev 16.oktober 2018
Nyhedsbrev 24.maj 2018
Nyhedsbrev 29.nov. 2017 - Julebillet.
Medlemsbrev oktober 2017
Nyhedsbrev - 22.juni 2017
Nyhedsbrev -19.februar 2017
Nyhedsbrev 30.11.2016 - Julebillet

Nyhedsbrev

Billetter

Billetpris kr. 550,00 excl. gebyr.
 

Maribo Turistbureau åbningstider for køb:
Banegårdspladsen 11.
Tlf.: 54 78 04 96.

Hverdage: 09.30 - 17.00.
Lørdage  : 10.00 - 14.00.

 

Medlemsbrev 14.oktober 2017.

 KONTINGENT-opkrævning for 2018.

Kære medlem af foreningen MARIBO JAZZ.
Vi håber, du fortsat vil støtte os med et medlemsskab.
Et medlemskab er personligt og vil kun omfatte 1 person / kontingent 100,00 kr. pr. person.
Kontingent 2018 - bedes venligst betalt senest 1. november 2017!

INFO til Netbank-betaling:
 
Foreningsgiro : Reg.nr. 1551, Konto nr.: 9663649 /Danske Bank A/S.
Og oplys : " Navn / adresse / kontingent 2018".

Medlemmer, der modtager dette brev via E-mail og undtagelsesvis ønsker girokort til brug for kontingent-betaling, kan rekvirere dette - skriv til : info@maribojazz.dk .

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING, jfr. annonce i Folketidende 14.okt. & Lollands-Posten 17.okt. 2017.
Generalforsamling i Maribo Jazz – tirsdag, den 31.oktober 2017, kl. 19,30 på Hotel Maribo Søpark.
Dagsorden iflg. § 6 i vedtægter.
1. Valg af dirigent. - 2. Bestyrelsens beretning. - 3. Aflæggelse af regnskab.
4. Anvendelse af overskud. - 5. Kontingent for 2019. - 6. Indkomne forslag.
7. VALG.
a. Bestyrelsen : Ole Brorsen, - Ib Larsen,  - Jan Buch, - Helle Ruus Nielsen.
b. Suppleant : Tina Jansen.
c. Revisor : Bjarne Ditlev.
8. Eventuelt.

Spisning for medlemmer kl. 18.30.
Egen-betaling 100,oo kr. for mad, incl. 1 øl/vand/gl. vin.
Tilmelding – senest 28.okt. : ring/SMS til tlf. 4053 8584 / info@maribojazz.dk .

Med jazzli' hilsen

  Ole Brorsen      /     Ib Larsen
      Fmd.                   Næstfmd. 

PS: Vedtægter kan ses på website: www.maribojazz.dk / "faneblad" Medlemsservice.